ara

Akıllı Şehirler Enstitüsü

Akıllı Şehirler Enstitüsü

Birleşmiş Milletler’in yaptığı çalışmalara göre şu anda 7.5 milyarı aşan dünya nüfusunun yaklaşık yarısı kentlerde yaşamakta olup, 2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun yüzde 70’inin kentlerde yaşayacağı öngörülmektedir. Sadece 15 yıl içerisinde dünya nüfusunun yarısının yaşadığı kentsel bölgelerin, şimdikinin iki katına çıkacağı düşünülmektedir. 2017 ‘Dünya Nüfus Tahmini Raporu’nda, dünya nüfusunun 2030 yılında 8.6 milyar, 2050 yılında 9.8, 2100 yılında ise 11.2 milyar kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Dünya Bankası’nın verdiği bilgiye göre ise, 80 milyonu bulan Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 72’si kentsel alanda yaşamakta olup, 2030 yılında yaklaşık 88 milyonu bulacak nüfusuyla bu oranın yüzde 80’i geçmesi beklenmektedir. Dünyayı ve Türkiye’yi bekleyen bu büyük şehir nüfusu artışı, sınırlı olan kaynakların şimdiden etkin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bunu sağlamanın yollarından biri de akıllı şehre dönüşüm sürecidir.

Akıllı şehir ile sınırlı kaynaklarını daha etkin, daha verimli kullanmak için bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yapan, bu yatırımlar sonucu tasarruf eden, bu tasarrufla sağladığı hizmet ve yaşam kalitesini yükselten, doğada bıraktığı karbon ayakizini azaltan, çevreye ve doğal kaynaklara saygılı, tüm bunları yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle yapan bir şehri kastediyoruz (Faruk Eczacıbaşı, 2014).

NOVUSENS olarak başarılı bir akıllı şehre dönüşüm yolculuğu için, farklı ölçeklerdeki şehirlerin de kullanabileceği yol haritası aşağıda verilmiştir. Vatandaşa odaklı, teknolojiyi bir amaç olarak değil araç olarak kullanan ve bu dönüşümü bir süreç olarak ele alan çalışmaların başarılı olduğu gözlenmektedir.

Başarılı bir akıllı şehre dönüşüm yolculuğu için NOVUSENS’in yapmış olduğu çalışmalarda belirlediği kritik başarı faktörleri aşağıda verilmiştir. Gerek Türkiye genelindeki gerekse il bazında yapılan çalışmalarda katılımcı kuruluşlar tarafından belirtilen bu faktörlerin dönüşüm sürecinde tek tek ele alınarak gözetilmesi, geliştirilen projelerin sürdürülebilir ve kalıcı olmasını sağlayacaktır.

Akıllı Şehir Enstitüsü - Sağ Menu