ara

Digital Ekonomi Raporu Ekim 2016

Günümüzde giderek hızlı bir şekilde ortaya çıkan teknolojik gelişmeler hayatımızı bir yandan görülmemiş şekilde değiştirirken diğer yandan da ülkelerin ekonomilerine yadsınamaz etkilerde bulunmaktadır. Öngörülemez bir şekilde dönüşen, karmaşıklaşan, güçlükle yönlendirilebilen bir dijital ekonomiye uyum sağlamak, rekabetçi bir konumda olabilmek ve sürdürülebilir olumlu etkiler yaratabilmek giderek güçleşmektedir. Türkiye çok kısa zamanda orta gelirli ülke haline gelmesine rağmen üst gelir grubuna geçebilmesi için bazı zorluklarla karşı karşıya kaldığı görülmektedir. TTGV için hazırlanan bu raporda ülkemizde dijital ekonomiye geçişi kolaylaştıracak ve hızlandıracak bir ortam hazırlaması için dünya örnekleri ışığında bir model önerisi ve yol haritası geliştirilmiştir.