ara

Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm Yolculuğu

Dijital ekonomi yeni bir kavram olmamakla birlikte şimdiden farklı bir şekle bürünerek yeni fırsat ve tehditlerle karşımıza çıkmaktadır. Bir çalışmaya göre S&P 500’deki şirketlerin %75’inin önümüzdeki 15 sene içinde listedeki yerlerini kaybetmeleri öngörülmektedir. Bir başka rapora göre endüstri liderlerinin bu pozisyonlarını kaybetme hızı 2 katına çıkmıştır. Mobil cihazların, sosyal medyanın, bulut hizmetlerinin, nesnelerin internetinin ve uygulama çılgınlığının (app-ization) giderek yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan dijital dönüşümler, CEO’lar için daha önce eşi görülmemiş sorunları birlikte getirmektedir.

CEO’ların çoğunun değişim yönetimi konusunda uzman olmalarına rağmen, dijital dönüşüm bağlamında daha farklı, özellikle daha derin ve daha geniş bir perspektife sahip olmaları gerekmektedir. Dijital dönüşüm çabalarının üçte ikisinin başarısızlığa uğradığını gösteren bir çalışma da bu görüşü desteklemektedir. Bu nedenle, dijital dönüşüm çalışmalarına başlamadan aşağıdaki benzeri soruların cevabının düşünülmesi önem taşımaktadır:

 • Nasıl bir dönüşüm hedefliyorsunuz?
  • Bir çeşit sistem yükseltmesi (aynı şeyi daha iyi/daha hızlı/daha ucuz yapmak gibi)
  • Operasyonel bir dönüşüm (aynı şeyi daha farklı bir şekilde yapmak)?
  • Stratejik bir dönüşüm (mevcut yetkinlikleri kullanarak tamamen farklı bir şey yapmak)
 • Bu dönüşüm rekabet edebilirliği korumak için yeterli olacak mı?
 • Üst düzey yöneticiler dönüşümü destekliyor mu? Ekibinizin yaklaşımı nasıl?
 • Dijital dönüşüm ekibiniz organizasyon içinde doğru becerilerle ve doğru yerde konumlandı mı?
 • Dijital dönüşümün sadece teknoloji hakkında olmadığının farkında mısınız?
 • Dijital dönüşümün faydalarını müşterilerinizle paylaşmaya hazır mısınız?
 • Dijital dönüşümün bir defalık bir proje olmadığının tersine uzun bir süreç olduğunu biliyor musunuz?

Yıkıcı teknolojilerin popülerliği bir kenara, işletmelerin çoğunun başarılı bir dijital dönüşüm için yol haritası oluşturmaya çalışmaktadır. Böyle bir dijital dönüşüm yol haritasının aşamaları aşağıda verilmiştir:

 • Organizasyonel ‘blueprint’ (mevcut iş modelleri, varlıkların envanteri …)
 • Dijital strateji (harici paydaşlarla oluşturulmuş yeni iş modelleri/hedefleri …)
 • Dijital ‘blueprint’ (kurumsal mimari, BİT portfolyo ve kapasiteleri, roller …)
 • Hızlı pilotlama
 • Uygulama
 • İzleme (KPI’lar aracılığı ile gelişimi izleme)
Dijital Dönüşüm Sağ menu