ara

'Akıllı Şehirler' Pek Çok Endüstriyi İçeren Şemsiye Bir Kavram

‘Akıllı Şehir’; vatandaşlarına sürdürülebilir, refah seviyesi yüksek ve katılımcı bir gelecek sunmak için etkin olarak bütünleştirilmiş sayısal ve beşeri sistemlerden oluşuyor. Pek çok endüstriyi içeren ‘Akıllı Şehirler’, bir şemsiye kavram olup ‘BİT’ (Bilgi ve İletişim Teknolojileri), ‘Enerji’, ‘Ulaşım’, ‘Eğitim’, ‘Sağlık’, ‘Çevre’, ‘Mimarlık’, ‘Şehir Bölge Planlama’ ve ‘Finans’ gibi sektörleri kapsıyor. BİT’in bu sektörleri bir araya getiren, katma değerli ve bütünleşik ‘Akıllı Şehirler’ çözümleri oluşturulmasında katalizör rolü oynayan çok önemli bir yapı taşı olduğuna inanıyoruz.

NOVUSENS İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü olarak, 4 Şubat 2014 tarihinde ‘Akıllı Şehirler Enstitüsü’nü kurduk (www.akillisehirenstitusu.com). Bir ‘Think Tank’, aynı zamanda ‘Do Tank’ olan ‘Akıllı Şehirler Enstitüsü’ olarak vizyonumuz; ‘İnovasyon ve Girişimcilik’ kapasitesini ‘Akıllı Şehirler’ bağlamında geliştirerek, şehirlerin ve bölgelerin ekonomik ve sosyal refah düzeyinin artırılmasına, kamu, özel sektör iş birliği modelini (PPP – Public Private Partnership) uygulayarak ülke çapında katkıda bulunmak. ‘BİT’, ‘Enerji’, ‘Ulaşım’, ‘Eğitim’, ‘Sağlık’, ‘Çevre’, ‘Mimarlık’, ‘Şehir Bölge Planlama’ ve ‘Finans’ sektörlerini kapsayan Enstitü’müz şu faaliyetleri yürütüyor: Kamu, özel sektör, üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve KOBİ’lerle iş birliği ve ‘Akıllı Şehirler’ eko-sistemini geliştirmek / Yerel ve küresel stratejik iş ortaklıkları geliştirmek / Politika hazırlama çalışmalarına katkıda bulunmak / Stratejik araştırma projeleri uygulamak ve yayınlamak / Profesyonel danışmanlık hizmetleri kapsamında endüstri odaklı çözümler tasarlamak ve uygulamak / ‘Kavram Sınama’ projeleri / Uygulama öncesi pilot projeler / Büyük ölçekli uygulama projeleri / Konu bazlı düzenli etkinlikler ve farkındalık yaratma faaliyetleri düzenlemek. H2020 kapsamındaki ‘Akıllı Şehirler’ projeleri üzerinde aktif çalışan Enstitü’müz, Hollanda ve İspanya gibi, bu konuda örnek uygulamalar geliştirmiş ve inovasyonu önceliklendirmiş ülkelerle yakın çalışmakta. Enstitü’müz, yurt dışı ve yurt içi iş birliklerini artırarak çalışmalarına devam ediyor.

NOVUSENS İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü Kurucu Ortağı Berrin Benli